SAM_8721.jpg
SAM_8722.jpg
SAM_8705.jpg

Tuin
30 x 80 cm
aquarel, potlood, kleurpotlood, collage op papier

 

SAM_8706.jpg

Tuin
30 x 80 cm
aquarel, potlood, kleurpotlood, collage op papier

SAM_8708.jpg

Tuin
30 x 80 cm
aquarel, potlood, kleurpotlood, collage en inkt op papier

SAM_8704.jpg
SAM_8566_kopie.jpg

Tuin
ongeveer 30 x 30 cm
potlood, aquarel, klerpotlood, collage en inkt

SAM_8568.jpg
SAM_8572.jpg
SAM_8574.jpg
SAM_8576.jpg
SAM_8577.jpg
SAM_8580.jpg
SAM_8581.jpg
SAM_8584.jpg

Tuin
30 x 80 cm
potlood, aquarel, collage, kleurpotlood en inkt

SAM_8585.jpg

start diashow