bouw website:
Inge Reisberman
kunstcms.nl

fotografie:
Marijk Gerritsma

technische ondersteuning:
Gerard Gerritsma Grafisch Vormgever
leideninvorm.nl

enkele tekstfragmenten van:
Michael van Hoogenhuyze, kunsthistioricus

ik werk met materialen van Terpen Tijn
terpentijn-leiden.nl

lid van kunsenaarsvereniging Ars Aemula Naturae Leiden
arsaemula.nl

werk te huur en te koop bij
www.kunstuitleenvoorburg.nll

en bezoek ook eens:

AZ-fotografie.nl

www.schetswinkel.nl

www.anneliespont.nl