H O R I Z O N

IMG_1160.jpg

Ver kijken, zonder onderbrekingen van bomen, gebouwen of windmolens, naar de lijn tussen aarde en lucht. Op sommige dagen in de winter is alle kleur verdwenen en lijkt de wereld maar klein.