H O R I Z O N

SAM_9088_kopie.jpg

Ver kijken, zonder onderbrekingen van bomen, gebouwen of windmolens, naar de lijn tussen aarde en lucht. Het is geen lijn maar een kleurnuance precies op die overgang.
Schuiven met het venster van de camera, schuiven met de horizon.